Pyskowiccy radni na sesji. O czym będą rozmawiać?

W czwartek, 27 stycznia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja w sprawie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.
Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
Sprawozdania z prac komisji za 2021 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025 (druk nr 401).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Pyskowice w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności budynków (druk nr 405).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej przez Powiat Gliwicki w 2022 roku (druk nr 393).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia (druk nr 399).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w południowej części miasta, ograniczonego linią kolejową oraz granicą administracyjną z miastem Gliwice (druk nr 397).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice po południowej stronie ul. Lokalnej (druk nr 398).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r (druk nr 402).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 (druk nr 403).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji (druk nr 404).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. ruchu samochodów ciężarowych na ul. Gen. Władysława Sikorskiego (druk nr 400).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2022 (druk nr 396).
Sprawy organizacyjne.
Zamknięcie sesji.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img