Powstaje plan dla części terenu przy ul. Poznańskiej. Mieszkańcy mogą składać wnioski

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXI/313/2021 z 27 maja 2021 r. gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty planem wskazano na załączniku graficznym do uchwały, która jest dostępna pod tym linkiem.

Wnioski do ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do 9 lutego br. włącznie na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: info@pyskowice.pl.

UM Pyskowice

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img