Podtapianie pól w powiecie gliwickim

8 lipca odbyło się spotkanie i oględziny w terenie poświęcone podtapianiu przez wody opadowe i roztopowe gruntów w okolicach skrzyżowania ulic 1 Maja i Witosa w Knurowie. Pola uprawne przylegające do drogi w sąsiedztwie skrzyżowania są regularnie zalewane i podtapiane przez wody opadowe i roztopowe. Problem ten został poruszony podczas spotkania i oględzin, w których uczestniczył właściciel i użytkownik pól, Bogdan Rusin oraz Waldemar Dombek, starosta gliwicki wraz z grupą specjalistów ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Zarządu Dróg Powiatowych.

Uczestnicy oględzin przedstawili swoje stanowiska oraz ustalono potencjalne przyczyny zalewnia terenów po obu stronach drogi, zwłaszcza podczas deszczów nawalnych oraz utrzymywania się spiętrzonych wód po opadach. Zastoiska wody i podmakanie terenu wynika z niedostatecznej drożności rowu przydrożnego i braku odpływu wód opadowych w stronę stawu Machoczek. Ponadto właściciel wskazał na problem cofania się wody ze stawu na jego pola podczas obfitych deszczów. Na terenach zalewanych znajduje się również kanalizacja sanitarna, w tym dwie studzienki kanalizacyjne, z których podczas podtopień przesączają się ścieki bytowe. Kontroli poddano również rów z korytek betonowych odprowadzający wody opadowe i roztopowe do stawu Machoczek. Oceniono stan wylotów oraz ukształtowanie terenu pod kątem możliwości prawidłowego odprowadzania wód.

Starosta Waldemar Dombek podsumowując spotkanie przedstawił propozycję działań naprawczych do realizacji zarówno jak najszybciej oraz w perspektywie długoterminowej. Proponowane działania obejmują m. in. pilne wykoszenie traw na terenie pobocza ul. 1 Maja, udostępnienie przez właściciela pól archiwalnych map urządzeń melioracji wodnych w omawianym rejonie, przeciwdziałanie „cofce” ze stawu Machoczek i wyciekowi ścieków z kanalizacji.

– Konieczne jest także podjęcie rozmów z władzami Knurowa, by wypracować docelowe rozeznanie problemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z tego terenu – informuje Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach. – Mam nadzieję, że podjęte działania rozwiążą ten istotny dla rolnika problem – dodaje starosta.

źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img