Burmistrz Pyskowic wydał oświadczenie

Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic podpisał oświadczenie, które opublikowano na stronie UM Pyskowice. Zamieszczamy je w całości.

„W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami, które w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni publicznej dotyczącymi nastawni kolejowej PK5 w Pyskowicach, informujemy:
– nieprawdą jest, że miasto Pyskowice wydało decyzję o wyburzeniu nastawni PK5 czy też miało związek lub udział w jej wydaniu. Miasto nie ma kompetencji do wydawania decyzji w takich sprawach,
– nieprawdą jest, że nastawnia PK5 w Pyskowicach nie była wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obiekt został na nią wciągnięty pod pozycję 132 na mocy Zarządzenia RZ.0050.245.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13.12.2013 r. (załącznik nr 2 przywołanego zarządzenia),
– nieprawdą jest, że miasto Pyskowice nie podejmowało działań w celu zachowania obiektu. Burmistrz Pyskowic zwracał uwagę na jego stan Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach, by za jego pośrednictwem zmotywować właściciela nieruchomości do należytego zabezpieczenia kompleksu parowozowni w Pyskowicach. Przedstawiciele samorządu brali udział w wizjach w terenie, temat był poruszany na komisjach Rady Miejskiej w Pyskowicach.
Jednocześnie warto podkreślić, że ostatnie lata to czas intensywnych prac prowadzonych po przejęciu zabytkowego dworca kolejowego w Pyskowicach. Proces przejęcia budynku trwał 17 lat i został sfinalizowany w 2018 roku. Co najistotniejsze – to mieszkańcy wskazali bezpośrednio potrzebę zagospodarowania tego obiektu podczas wielu konsultacji do Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice. To zasługą mieszkańców i ich głosów, przeznaczeniem obiektu będzie działalność kulturalna, wystawiennicza i społeczna.
Oświadczamy, że dalsze pomawianie miasta Pyskowice i przedstawianie nieprawdziwych informacji w ww. zakresie będzie skutkowało podjęciem stosownych kroków prawnych z naszej strony”.
Adam Wójcik
Burmistrz Miasta Pyskowice

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img