Zmiany w bezpłatnych przejazdach dla Ukraińców

Od 8 kwietnia uszczegółowione zostaną zapisy taryfy ws. bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy. Z możliwości tej będą mogły korzystać osoby, które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego.

Uszczegółowienie tych zapisów pozwoli objąć pomocą te osoby, które uciekały z Ukrainy po rozpoczęciu bestialskiego ataku Rosjan.

Aby skorzystać z możliwości bezpłatnych przejazdów, obywatele Ukrainy, którzy znajdują schronienie w miastach i gminach GZM, podczas kontroli biletów zostaną poproszeni o okazanie jednego z wymienionych poniżej dokumentów:
– ważnego paszportu ze stemplem wjazdowym,
– potwierdzenia otrzymania numeru PESEL lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo Ukraińskie oraz przekroczenie granicy od dnia 24 lutego 2022 r.

Możliwość bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego, dotyczy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w gminach Metropolii oraz kilkunastu, które z nią bezpośrednio sąsiadują.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img