W Pyskowicach trwają konsultacje społeczne. Czego dotyczą?

„Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Prosimy o przesłanie pytań i opinii dotyczących projektu oraz „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Pyskowice” na formularzu konsultacyjnym do 16 sierpnia br.” – zachęca UM Pyskowice.

Proponowana uchwała ma duże znaczenie, ponieważ zdefiniuje obszary, które będą objęte procesem rewitalizacji w przyszłości. Ustalenie tego będzie miało konsekwencje, m.in. pozwalając pozyskiwać fundusze na poprawę jakości życia.
Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie 18 lipca – 16 sierpnia 2022 r. Wypełnione czytelnie formularze można przekazać:
– drogą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”,
-drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji,
– bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju 101, w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje będą prowadzone w formach:
– spotkania otwartego, poświęconego omówieniu proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem,
– zbieranie uwag przekazanych drogą telefoniczną na specjalny numer 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami udostępniony został:
– w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3,
w pokoju 334, w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji online w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979
Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji nie będzie brana pod uwagę.
W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
UM Pyskowice

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img