Sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. O czym będą rozmawiać?

W czwartek, 27 maja br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2020 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej) oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Pyskowicach przy ul. Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 321).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 322).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego (druk nr 323).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyskowice (druk nr 324).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji (druk nr 328).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021r. (druk nr 325).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (druk nr 326).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi mieszkańca Chorzowa z dnia 13 maja 2021 r. na uchwałę nr XXX/305/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 327).
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zamknięcie sesji.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img