Są pieniądze na wymianę starych pieców. Dotacja nawet 4 tys. zł

1 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany przestarzałych, węglowych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania. Maksymalne kwota dotacji to 4 tys. zł. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 czerwca, a realizowane będą w kolejności wpływu i do wyczerpania zapasów – informuje Urząd Miejski w Pyskowicach.

W myśl regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach z 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych dofinansowanie dotyczy wymiany niskowydajnego i nieekologicznego urządzenia, będącego jedynym źródłem ogrzewania, na ekologiczne i wysokosprawne – tj. kocioł gazowy lub węglowy retortowy (min.5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) lub kocioł zasilany prądem elektrycznym.

Dotacje kierowane są do właścicieli mieszkań na terenie Pyskowic, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a dodatkowo przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Kwota dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów zakupu nowego urządzenia grzewczego – przy czym nie może być większa niż 4 tys. zł.

Druk wniosku wraz z regulaminem przyznawania dotacji oraz mapą określającą obszar miasta objęty możliwością przyłączania do sieci ciepłowniczej są do pobrania na stronie internetowej www.pyskowice.pl w zakładce Dla mieszkańców – Ekologia – Dotacja na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (pok. 107 lub hol na parterze budynku).

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Pyskowicach telefonicznie, pod numerem 32 332 60 12 i 32 332 60 14. Prosimy mieszkańców o ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum.

Wybierz szybkie i skuteczne ogrzewanie z nagrzewnicą powietrza gazową dostępną na NORWIT.PL. Idealne rozwiązanie dla każdej przestrzeni!

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img