Pyskowice nadal inwestują, mimo pandemii

Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska w Pyskowicach przyjęła plan finansowy miasta na 2021 r. Zaplanowano 97 298 563,26 zł dochodów i o 4 459 722,52 zł większe wydatki. Niedobór zostanie wyrównany nadwyżką budżetową. Przy skromniejszych wpływach niż zwykle, spowodowanych epidemią koronawirusa, znajdą się jednak również środki na rozwój.

Na inwestycje przewidziano kwotę 6 011 654,49 zł. Listę otwierają przedsięwzięcia wieloletnie. Największą z nich jest rewitalizacja dawnego dworca kolejowego Pyskowic i stworzenie w odnowionym budynku „Stacji kultury”. W najbliższych 12. miesiącach nastąpi również kontynuacja prac związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej w centrum miasta oraz przebudową odcinka ul.Powstańców Śląskich od skrzyżowania z obwodnicą miejską.

Nie zabraknie zadań zmierzających do unowocześnienia infrastruktury ulicznej. Plany zakładają modernizację dalszych odcinków dróg i chodników, budowę nowych oraz rozwijanie sieci oświetlenia ulicznego. Na szczególną uwagę zasługuje modernizacja skateparku, budowa nawierzchni ul.Czeremchy oraz uruchomienie kolejnej toalety półautomatycznej, tym razem w ogródku jordanowskim. Nie do poznania zmieni się otoczenie siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. W rejonie ulic Wyszyńskiego i Nowej powstaną m.in. nowe miejsca parkingowe i skwer muzyczny.

Zaplanowane w budżecie nakłady na inwestycje stanowią blisko 6 proc. ogółu wydatków. Warto zaznaczyć, że ten poziom udało się osiągnąć przy znaczącym spadku wpływów, związanym z konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.

Radni przyjęli plan finansowy Pyskowic na sesji 10 grudnia ub.r. bez głosów sprzeciwu. Czternastu na piętnastu było „za”.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img