Pyskowice będą dopłacały do in vitro?

Samorząd Pyskowic rozpoczął prace nad przygotowaniem programu dofinansowania przez miasto kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskich decyzja w tej sprawie to spełnienie petycji mieszkańca.

Wnioskodawcy uchwały, radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w uzasadnieniu wskazują, że z dofinansowania do in vitro potencjalnie mogłoby skorzystać w Pyskowicach ok. 6 par. Z braku możliwości dostępu do zastrzeżonych, wrażliwych danych medycznych wyliczenie opiera się na badaniach statystycznych. Według różnych źródeł kłopoty z płodnością ma 10-15 proc. populacji w krajach uprzemysłowionych. Wielkość populacji polskiej dotkniętej tym problemem szacuje się więc na ok. 1,2 – 1,3 mln par. Statystyki mówią też, iż do leczenia metodami IVF/ICSI kwalifikuje się 2 proc. par. Potencjalne zainteresowanie w Pyskowicach dofinansowaniem do leczenia szacuje się więc na wspomnianą wyżej liczbę.

Bezpośrednim powodem uchwały jest petycja mieszkańca, która wpłynęła do Rady Miejskiej 13 lipca br. Dotyczyła rozpoczęcia czynności zmierzających do opracowania i uchwalenia programu „Dofinansowanie przez Miasto Pyskowice, kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”. Przyjęcie uchwały w tej sprawnie na sesji 24 września otwiera możliwość dalszych prac, ale do przyjęcia programu daleko.

W Urzędzie Miejskim w Pyskowicach dotychczas nie były prowadzone analizy pod kątem ewentualnego wdrożenia programu polityki zdrowotnej poświęconego leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Należy mieć na uwadze, iż opracowanie tego rodzaju rozwiązania wymaga specjalistycznej wiedzy. W związku z tym w toku dalszego procedowania konieczna będzie konsultacja eksperta w tej dziedzinie medycyny, której szacunkowy koszt opiewa na kilka tysięcy złotych. Warto też zaznaczyć, że zgodnie z przepisami warunkiem wdrożenia programu, o którym mowa, jest pozytywna opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

Koszt jednej procedury zapłodnienia in vitro wynosi średnio od 5 000 zł do 12 000 zł w zależności od ośrodka.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img