Pyskowiccy radni będą obradowali

W czwartek, 29 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach (druk nr 308).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice (druk nr 309).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego (druk nr 310).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2021-2024 będących w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek Sp z o.o. (druk nr 311).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021r. (druk nr 317).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (druk nr 318).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 312).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca na dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach (druk nr 313).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 314).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 315).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 316).
 20. Sprawy organizacyjne.
 21. Zamknięcie sesji.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img