Praca w UM Pyskowice. Kogo szukają?

Szukasz pracy? W urzędzie miejskim w Pyskowicach szukają pracownika.

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza nabór na wolne z dniem 01.06.2021 r. stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu.

Kandydat musi spełnić szereg warunków m.in. posiadać wyższe wykształcenie i mieć co najmniej 1 rok stażu pracy. Powinien też znać kilka ustaw i aktów prawnych. Jako dodatkowe wymagania podano m.in. ukończenie studiów z zakresu: administracji, prawa, geodezji, gospodarki przestrzennej.

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za wykonywanie czynności administracyjnych, w tym proceduralnych, przewidzianych przepisami prawa, a także czynności materialno-technicznych.

Praca administracyjno-biurowa, jednozmianowa w budynku Urzędu Miejskiego, na II piętrze.

Oferty należy składacć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu. Nr Or.2110.006.2021” do dnia 07.05.2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy UM.

Więcej informacji w ogłoszeniu.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img