Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego

Gminny Komisarz Spisowy w Pyskowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach spisu powszechnego NSP 2021. Termin składania ofert upływa 27 sierpnia 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat,
– cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: gbs@pyskowice.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Więcej informacji w Gminnym Biurze Spisowym w Pyskowicach – nr tel. 323326025, 605052366, e-mail: gbs@pyskowice.pl

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img