Nabór do rady seniorów w Pyskowicach

W Pyskowicach powstanie Rada Seniorów. Gremium będzie miało charakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny i będzie mocnym głosem seniorów w naszym mieście. Obecnie trwa nabór kandydatur, który zakończy się 4 marca.

Samorząd Pyskowic przywiązuje dużą wagę do potrzeb mieszkańców w podeszłym wieku. Seniorzy w naszym mieście mogą korzystać z dziennego domu wsparcia, Uniwersytetu III Wieku, a już niedługo będą też mieć swoją radę.
Rada Seniorów to instytucja wprowadzona ustawą o samorządzie terytorialnym. Jest ono ciałem opiniodawczym i może wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec rady gminy, jak i organu wykonawczego.
Statut Rady Seniorów Miasta Pyskowice przewiduje, że będzie działała ona dziesięcioosobowo, a jej kadencja upłynie po dwóch latach. Skład tworzyć będą po połowie przedstawiciele seniorów oraz reprezentanci podmiotów działających na ich rzecz (w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Kandydatami na członków mogą być seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic w wieku senioralnym. Ustalenie ostatecznego składu rady oddano w ręce samych zainteresowanych – dokona się na spotkaniu wyborczym, w którym będzie mógł wziąć udział każdy senior zamieszkały na terenie Pyskowic.
Wypełniony formularz wraz z klauzulami informacyjnymi należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 3, w terminie do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 13:30. Wzory dokumentów oraz klauzule dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102 na parterze.
UM Pyskowice

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img