Mieszkańcy chcą ograniczenia ruchu ciężarówek na ul. Sikorskiego. Co na to władze Pyskowic?

Mieszkańcy Pyskowic chcą ograniczenia ruchu ciężarówek na ul. Sikorskiego. Uważają nawet, że to m.in. ciężkie pojazdy doprowadziły do awarii kanalizacji. Sprawą zajmie się burmistrz Adam Wójcik oraz radni.

29 listopada 2021 r. do Rady Miejskiej w Pyskowicach wpłynęło pismo mieszkańców Pyskowic w sprawie odciążenia ruchu na ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Mieszkańcy zwracają uwagę na degradację tej ulicy wraz z jej otoczeniem poprzez dopuszczenie na niej ruchu samochodów ciężarowych. Zdaniem mieszkańców, za obecną awarię instalacji sanitarnej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego również odpowiada ruch samochodów ciężarowych.

Radni zapoznali się z wnioskiem i stanowiskiem burmistrza. Stwierdzono, że ruch ciężarówek związany jest z działalnością gospodarczą podmiotów zlokalizowanych w tej części miasta.

Na ul. Sikorskiego obowiązuje ograniczenie tonażu do 16 ton. Jednak dopuszczony jest ruch pojazdów o masie całkowitej pow. 16 ton na podstawie indywidualnych zezwoleń.

Gmina posiada dokumentację projektową na przebudowę przedmiotowej ulicy, zgodnie z którą nadal będzie obowiązywać ograniczenie tonażu do 16 t. Zadanie będzie realizowane w oparciu o pozyskane fundusze zewnętrzne. W związku z powyższym burmistrz Adam Wójcik może jedynie podjąć starania, aby sukcesywnie ograniczać przejazd pojazdów ciężarowych o masie całkowitej pow. 16 t i ruch ten częściowo przekierowywać na ul. Wolności i Czechowicką.
Wniosek był przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniach 13 grudnia 2021 r. oraz 17 stycznia 2022r., która zarekomendowała Radzie uznanie wniosku mieszkańców za zasadny w zakresie ograniczenia ruchu pojazdów o masie całkowitej pow. 16 t. Jak czytamy w projekcie uchwały: Rada Miejska w Pyskowicach podziela pogląd przyjęty przez Komisję, w związku z tym postanowiła uznać wniosek za zasadny. Uchwała w tej sprawie ma zostać podjęta na najbliższej sesji Rady.

Jak dowiadujemy się z projektu uchwały: burmistrz będzie się starał sukcesywnie ograniczać ruch ciężarówek powyżej 16 ton na tej ulicy. Czy się z tego wywiąże? Na pewno sprawdzimy!

fot. UM Pyskowice

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img