Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2002 r.

W okresie 23 – 25 sierpnia odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Pyskowic. Zasadniczo zostali nią objęci mężczyźni urodzeni w 2002 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001 o nieustalonej kategorii wojskowej. Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w Gliwicach w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ul. Zawiszy Czarnego 7.

Kwalifikacja wojskowa w 2021 r.
W okresie od dnia 9 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 roku na terenie powiatu gliwickiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Termin wyznaczony dla mieszkańców miasta Pyskowice to 23, 24 i 25 sierpień br. Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w Gliwicach w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ul. Zawiszy Czarnego 7.
Celem kwalifikacji wojskowej, którą zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób objętych kwalifikacją tj. zakwalifikowanie do jednej z czterech kategorii zdolności: A, B, D lub E, założenie ewidencji wojskowej, a także rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.
W tym roku kwalifikacją wojskową zostali objęci mężczyźni urodzeni w 2002 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.
Na kwalifikację zostaną wezwane także kobiety, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych i na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji po raz pierwszy przedstawia:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – o ile posiada,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy),
– dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
– Uregulowany stosunek do służby wojskowej umożliwi w przyszłości staranie się do pracy w służbach mundurowych oraz ułatwi postępowanie przed instytucjami finansowymi.

W przypadku pytań w sprawie kwalifikacji wojskowej informaci udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach – kontakt telefoniczny: 32/33 260 21.

źródło: UM Pyskowice / fot. WKU Gliwice

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img