Jak zdobyć kartę rowerową?

Uzyskanie karty rowerowej dla osób, które ukończyły 10 rok życia uprawnia nie tylko do poruszania się rowerem po drodze publicznej, ale także do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Dla wielu młodych ludzi udział w egzaminie praktycznym to również pierwszy kontakt z policjantem.

Organizacją egzaminu na kartę rowerową zajmuje się dyrektor szkoły podstawowej, który wydaje dokument po przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego (6 godzin teorii i 2 godziny praktyki), a następnie za pośrednictwem przeszkolonego w tym zakresie nauczyciela przeprowadza egzamin teoretyczny i praktyczny.

W przypadku braku takiego nauczyciela dyrektor szkoły zawiera porozumienie, a następnie występuje z wnioskiem do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców, który posiada poświadczenie spełnienia innych, dodatkowych wymagań, o uczestnictwo swoich uczniów w nieodpłatnych zajęciach.

Jeżeli w danej placówce nie pracuje przeszkolony nauczyciel, a wskazane porozumienie pomiędzy szkołą a WORD nie zostało zawarte, wówczas dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do Policji o pomoc w zorganizowaniu części praktycznej egzaminu. Jednocześnie informujemy, że przeszkolenie nauczyciela w celu samodzielnego przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową jest możliwe w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Szkolenia prowadzone są periodycznie w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości osób chętnych.

Podczas samego egzaminu uczeń musi wykonać prawidłowo przynajmniej 90% manewrów i nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W Gliwicach egzaminy odbywają się w miasteczku ruchu drogowego przy ul. Kilińskiego na terenie Zespołu Szkół Samochodowych. Wcześniej jednak dyrektor szkoły umawia telefonicznie termin części praktycznej pod numerem telefonu: 47 8592 348. Egzaminy w okresie maja i czerwca przeprowadza mł. asp. Szymon Kołodziej.
g
Zgodnie z zapisem art. 7 ustawy o kierujących pojazdami uzyskanie karty rowerowej uprawnia również do kierowania hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego. W związku z powyższym apelujemy, aby w programie szkolenia oraz na testach uwzględnić podstawową wiedzę w tym zakresie: dopuszczalnej prędkości, zakazów czy też sposobu poruszania się po drodze takimi pojazdami. Przypominamy, że z testu wiedzy trzeba uzyskać przynajmniej 20 z 25 możliwych punktów aby przystąpić do części praktycznej.

Dodatkowo, przystępując do sprawdzenia umiejętności należy posiadać przy sobie wypełniony arkusz oceny. Druk ten został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod numerem MEN – VI/28.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img