Zostań policjantem. Pamiętaj, że takie tatuaże są zabronione

Polska policja szuka nowych pracowników.

„Pamiętaj, że służba w policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji” – informuje KGP.

„W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satyfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby” – czytamy na stronie policji.

Warto dodać, że od dnia 19 stycznia br. uległy zmianie wymagania dotyczące posiadania tatuażu przez policjantów. Aktualnie policjanci nie mogą posiadać widocznego tatuażu na głowie, szyi i dłoniach. Zabronione jest też posiadanie przez policjanta widocznego tatuażu na innych częściach ciała, którego symbolika, forma lub treść mogą być postrzegane jako godzące w powagę munduru oraz społeczny wizerunek policyjnej formacji.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w policji, to zaoferują ci m.in.:
– uprawnienia emerytalne już po 25 latach służby;
– 3790 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3620 zł netto powyżej 26 lat plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4809 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a 4505 zł netto powyżej 26 lat oraz wysługa jw.;
– możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku;
możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
– możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
– nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
– nagrody jubileuszowe;
– coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
– coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
– zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
– coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;

„Po przyjęciu do służby zostaniesz skierowany na trwające około 6,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policji. Następnie, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby (np. w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, Warszawie lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej lub Częstochowie). W trakcie delegowania będziesz musiał odbyć 63 służby. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie Twoich praktycznych umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczania imprez masowych, ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych lub poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych policji” – informuje KGP.

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego można składać w jednostkach miejskich i powiatowych policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyłącznie osobiście.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img