Szukasz pracy? W UM Pyskowice szukają pracownika

Szukasz pracy? Zapoznaj się z ofertą Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza nabór na wolne z dniem 1 czerwca 2022 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie co najmniej srednie.
2. Znajomosc regulacji prawnych z zakresu niz.ej wymienionych aktow prawnych:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),
2) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.),
3) Ustawa z dnia 24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.),
4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.). 3. Nieposzlakowana opinia.
4. Posiadanie pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyslnie przestępstwo scigane z oskarz.enia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo.
2. Doświadczenie w obsłudze rejestrów państwowych w zakresie aplikacji Źródło.

Więcej informacji tutaj.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img