Sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. O czym będą rozmawiać?

W czwartek, 25 maj 2023 r., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 7. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2022 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej).
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacja zadania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyskowice (druk nr 542).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 543).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 544).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pyskowicach (druk nr 545).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 r.
  (druk nr 548).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 r. (druk nr 546).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 (druk nr 547).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 549).
 17. Sprawy organizacyjne.
 18. Zamknięcie sesji.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img