Sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. O czym będą dyskutować?

W czwartek, 26 maja br., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2021 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej) oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ciepło Pyskowice Sp. z o.o. (druk nr 435).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomników przyrody ożywionej na terenie gminy Pyskowice (druk nr 436).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych (druk nr 439).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. (druk nr 437).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 (druk nr 438).
13. Sprawy organizacyjne.
14. Zamknięcie sesji.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img