Radni z Pyskowic będą obradowali. O czym?

W czwartek, 26 sierpnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja w sprawie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pyskowice na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 344).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyskowice (druk nr 343).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 341).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 337).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 338).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej i przyznania pierwszeństwa nabycia najemcy lokalu (druk nr 339).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 340).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021r. (druk nr 342).
Sprawy organizacyjne.
Zamknięcie sesji.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img