Pieniądze z budżetu Pyskowic trafią do Caritas i stowarzyszenia w Kluczach

Kwota 271 347 zł trafi z pyskowickiego budżetu do organizacji, które świadczą wsparcie zdrowotno – socjalne mieszkańcom.

Środki zostały rozdysponowane decyzją Burmistrza Miasta Pyskowice w ramach przeprowadzonego konkursu. Dotacje z zakresu zadań publicznych w obszarze zdrowia i pomocy społecznej otrzymają dwie organizacje:
– Caritas Diecezji Gliwickiej w wysokości 181 500 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w południowej części miasta oraz usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Pyskowic
– Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach w kwocie 89 847 zł na zabezpieczenie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz usługi opiekuńcze i wsparcie w wychodzeniu z bezdomności.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img