Obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Grozi mandat

Od 5 do 15 kwietnia br. na terenie Pyskowic zostanie przeprowadzona akcja odszczurzania. W piwnicach, na strychach, przy gniazdach śmieciowych zostanie wyłożona trutka. Prosimy o zwrócenie w te dni szczególnej uwagi na dzieci i nie pozostawianie ich bez opieki poza domem. Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać z dala od miejsc z trucizną.

Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich
nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych
i korytarzach piwnicznych, w nieruchomościach użyteczności publicznej, sklepach oraz obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Pyskowic do 5 kwietnia 2022 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. pod kątem ewentualnego pożywienia dla gryzoni. Właściciele i administratorzy nieruchomości zobowiązani są zabezpieczyć odpowiedni zapas trutki, według normy na każde: 100m² pow. lokalu – 0,25 kg trutki, jednostki handlujące żywnością, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki, w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.
Od 5 kwietnia do 15 kwietnia br. należy pozostawić trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb, a po zakończeniu akcji zebrać jej resztki oraz padłe gryzonie i przekazać do utylizacji.
Miejscach wyłożenia trucizny należy oznaczyć ostrzeżeniem „UWAGA TRUTKA”.
W wypadku ewentualnego zatrucia należy bezwzględnie i niezwłocznie skorzystać z pomocy najbliższego ośrodka zdrowia lub szpitala.
Realizację akcji będzie kontrolować Straż Miejska. Właściciele, którzy nie zastosują się do wytycznych zarządzenia burmistrza, mogą zostać ukarani mandatami.
UM Pyskowice

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img