Kontrolują małe sklepy. Stwierdzono naruszenia

Inspektorzy pracy OIP w Katowicach na przełomie maja 2021 i czerwca 2021 r. przeprowadzili 115 kontroli w małych placówkach handlowych na terenie województwa śląskiego.

Kontrole dotyczyły przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni oraz legalności zatrudnienia.

Zostały przeprowadzone w niedzielę objętą zakazem dopuszczenia do pracy pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W trzech skontrolowanych placówkach handlowych stwierdzono naruszenie przepisów ustawy. W stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów ustawy zastosowano postępowanie wykroczeniowe.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas czynności kontrolnych inspektorzy pracy łącznie wydali 381 decyzji, 315 wniosków w wystąpieniu oraz 13 poleceń.

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości przez inspektorów pracy w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, dotyczyły braku ładu i porządku w pomieszczeniach pracy, nieprawidłowego składowania i magazynowania oraz nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img