Deratyzacja w Pyskowicach

Informujemy, że w dniach 5 – 15 października br. w Pyskowicach zostanie przeprowadzona akcja deratyzacyjna. Uwaga, zwłaszcza na najmłodszych – trutka na szczury pojawi się terenie całego miasta. Wyłożona zostanie m.in. przy śmietnikach i w piwnicach budynków wielorodzinnych, przy sklepach z żywnością.

Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach zabudowy wielolokalowej, obiektach użyteczności publicznej, sklepach oraz obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych.
W terminie do 5 października 2021 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach), aby pozbawić gryzonie pożywienia. Akcja wymaga użycia jednej z trutek dostępnych na rynku.
Właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas, według normy:
na każde 100m² pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
jednostki handlujące żywnością, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki,
w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.
5 października należy trutkę wyłożyć w miejscach narażonych na pojawienie się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. Trutkę należy pozostawić do 15 października br., uzupełniając ją w miarę potrzeb. Po tym terminie należy zebrać resztki oraz padłe gryzonie i przekazać je do utylizacji.
W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”.
Na czas trwania akcji dzieci poza domem powinny być pod opieką, powinny też zostać pouczone o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać bez opieki. Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu.
W wypadku zatrucia należy bezwzględnie i niezwłocznie skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala.
Akcja wynika z uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXV/245/2020 z 22 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice oraz zarządzenia burmistrza w związku z nią. Kontrolę wykonania postanowień obwieszczenia będą przeprowadzać przedstawiciele Straży Miejskiej. W stosunku do osób, które ich nie zrealizują, będą nakładane mandaty karne wynikające z art. 117 kodeksu wykroczeń.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img