Budżet Pyskowic na 2022 rok. Jakie będą inwestycje?

Samorząd Pyskowic zaplanował na przyszły rok dochody w kwocie 104 846 631,52 zł oraz wydatki na sumę 109 525 458,15.

Budżet na 2022 został przez radę miejską przyjęty jednogłośnie, na posiedzeniu 20 grudnia.

Założone na przyszły rok wydatki przewyższają szacowane dochody Pyskowic o 4 678 826,63 zł. Deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej, bez zaciągania nowych zobowiązań.

„Zasada konstruowania budżetu powinna opierać się na bilansie pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi. Jednak zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz niedoszacowane zadania zlecone czy też za niska subwencja oświatowa mocno ograniczają zdolność samorządów do dynamicznego rozwoju i stawiają wydatki bieżące znacznie powyżej progu dochodów bieżących. Mimo to, dzięki środkom pozyskanym z kończącej się perspektywy unijnej oraz pilotażowemu programowi Banku Gospodarstwa Krajowego, w przyszłym roku na inwestycje założono 18 976 493,25 zł, czyli o trzy razy więcej niż w roku bieżącym” – informuje UM Pyskowice.

Co powstanie za te środki?

Wśród nowości na 2022 r. znalazły się m.in. budowa chodnika wraz z w oświetleniem przy ul. Gliwickiej (zadanie realizowane wspólnie z powiatem – właścicielem drogi), przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego od ul. Bytomskiej do ul. Mickiewicza (projekt finansowany ze środków zewnętrznych), termomodernizacja budynku Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Sikorskiego, dalsza modernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z remontem hali widowiskowo – sportowej, budowa kolumbarium, montaż toalety przy ogródku jordanowskim, wykonanie nowych wiat przystankowych, remont i rozbudowa skateparku wreszcie przebudowa parteru budynku urzędu miejskiego. Ciąg dalszy znajdzie rewitalizacja dawnego dworca kolejowego pod kątem przyszłej Stacji Kultury.

Projekty budżetu na 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 posiadają pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W głosowaniu nad przyszłorocznym planem finansowym miasta Pyskowice wzięło udział 13 radnych, wszyscy byli za.

ZOBACZ TEŻ

DOŁĄCZ DO DYSKUSJI

WASZYM ZDANIEM

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię

AKTUALNOŚCI

spot_img